تبلیغات
جهنم سرد... - هنــــــــــــــوز هستم

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

هنــــــــــــــوز هستم

ننوشتم دلیل بر نبودنم نیست. دلیل بر مشغله، خستگی و بی حوصلگیست. کامنت نذاشتنم دلیل بر نخواندم نیست. نمی خواهم هرزه نگاری کنم. هستم و می خوانمتان. درگیر داستان برای جایزه ادبی صادق هدایت هستم. ذهنم مشغول داستان نویسیست. اگرچه هنوز به دنبال طرح می گردم. طرح می زنم در ذهن مشوشم و پاک می کنم. و تا پایان مهر فرصت دارم. به دنبال طرحی نو می گردم برای نوشتن؛ نمی خواهم نوشته ای که برای جایزه ادبی صادق هدایت ارسال می کنم آنقدر سخیف باشد که نام این بزرگ مرد را خدشه دار کند. گرچه هرگز نمی توانم چون او باشم.

 هستم. هنــــــــــــــــوز هستم.

«دوزخی»[ چهارشنبه 1388/06/18 - 11:53 ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]