تبلیغات
جهنم سرد... - پایان

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

پایان

در مملکتی که بزرگترین و مهمترین مشخصه اش بی فرهنگیست. کار فرهنگی مثل تف سر بالا می مونه.

مثل کتابهای دوزخی که پس از 3 سال سر از انبار خانه اش در آورد.

جهنم سرد برای همیشه خاموش شد. این بلاگ برای اطلاع اندک دوستان تا مدت یکهفته باقی خواهد ماند.[ شنبه 1390/03/28 - 20:42 ]
[ویرایش شده در : شنبه 1390/03/28 - 20:49]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]