تبلیغات
جهنم سرد... - ...

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

...

باور کنید نیت کرده بودم این هفته داستان رو تموم کنم اما از روز دوشنبه که ماموریت اومدم تهران تا آخر هفته باید تهران بمونم. به محض بازگشت داستان را ادامه و به اتمام خواهم رساند.[ سه شنبه 1390/01/16 - 22:11 ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]