تبلیغات
جهنم سرد... - فردا خورشید از غرب طلوع خواهد کرد؟

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

فردا خورشید از غرب طلوع خواهد کرد؟
همیشه برای چیزهائی که خواستم جنگیدم. با دست خالی. تقریبا هم بدست آوردم. داغون شدم اما پیروزی لذت بخش بود و درد ها رو کاهش داد. اینبار هم با دست خالی دارم می جنگم. برای بدست آوردن یکی از اون چیزهائی که همیشه بدنبالش بودم. از امروز پیش تولید یک فیلم مستند رو رسما آغاز کردم. نمی گم در مورد چیه اما عنوانش هست « فردا خورشید از غرب طلوع خواهد کرد؟». خیلی سخته. با دست خالی . جیب خالی تر. اما می خواهم پس می توانم.


[ شنبه 1389/11/16 - 23:41 ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]