تبلیغات
جهنم سرد... - ترسیده اند....

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

ترسیده اند....

چقدر زود جایمان عوض شد. حالا ماییم که نمی ترسیم. در تجمعات شرکت می کنیم و فریاد آزادیخواهی سر می دهیم. و آنان که تا دیروز بی محابا به مردم کشور می تاختند و انها را مورد ضرب و شتم قرار می دادند آنقدر از ما می ترسند که صورت پنهان می کنند پشت نقابی از سیاهی و تباهی[ سه شنبه 1388/05/13 - 09:15 ]
[ویرایش شده در : سه شنبه 1388/05/13 - 09:20]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]