تبلیغات
جهنم سرد... - ............

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

............

خوبم. اما در بد وضعیتی گرفتار شدم. برمی گردم. به زودی[ یکشنبه 1389/10/5 - 23:04 ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]