تبلیغات
جهنم سرد... - نمی دانم

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

نمی دانم

دیگر صدای قدمهای کسی در جهنم سردت نمی آید. سوت و کورست جهنم سرد. تو هنوز ایستاده ای؟؟؟[ سه شنبه 1389/05/19 - 17:22 ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]