تبلیغات
جهنم سرد... - انسان احمق

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

انسان احمق

گاهی به این فکر می کنم که دیگر به هیچ چیز فکر نکنم.[ سه شنبه 1389/05/12 - 17:28 ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]