تبلیغات
جهنم سرد... - بدون شرح

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

بدون شرح[ چهارشنبه 1388/05/7 - 10:51 ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 1388/05/7 - 11:01]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]