تبلیغات
جهنم سرد... - من دوزخیم

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

من دوزخیم

می خواهم بنویسم،گرچه نوشتن پس از اینهمه وقفه کار سخت و دشواری خواهد بود. اگرچه نه خوانندگانی را دارم که نقدم می کردند نه آنها که تحسین.  گرچه هیچگاه برای تشویق و برای سرزنش خوانندگانم ننوشتم. نوشتم زمانی که فکر می کردم باید بنویسم و ننوشتم زمانیکه فکر می کردم نباید بنویسم. حالا که دوباره تصمیم به نوشتن گرفته ام باز بر این باورم که زمان زمان نوشتن است. نمی خواهم آنچه همیشه مرا می ترساند بر سرم هوار شود. نمی خواهم درگیر زندگیی شوم که زندگی من نبود. نمی خواهم آنچنان شوم که همیشه از آن فرار می کردم. نمی خواهم خستگی ناشی از زندگی کردن مرا ازآنچه همیشه دوست داشتم دور سازد. من عاشق خواندن بودم و نوشتن و این زندگی، زندگی هرز، مرا دور ساخت از هرآنچه دوست می داشتم. بر می گردم. تا آنچه شوم که دوزخیم ساخت.

سرفراز و شاد باشید

دوزخی[ چهارشنبه 1388/12/5 - 16:22 ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 1388/12/5 - 16:25]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]