تبلیغات
جهنم سرد... - تولد دوباره

مرگ خیلی آسان می تواند الان به سراغ من بیاید ، اما من تا می توانم زندگی کنم نباید به پیشواز مرگ بروم. البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست ؛ مهم اینست که زندگی یا مرگ من چه اثری در زندگی دیگران داشته باشد-صمد بهرنگی. . .

تولد دوباره

امروز روز شروعی دوباره. تولدی دوباره خواهد بود. می خواهم بازگردم به جهنم سردم. ایستاده بر جهنم سرد.[ شنبه 1388/12/1 - 11:09 ]
[ویرایش شده در : - - -]
[ پیام ()|| دوزخی ] [] [+]